Mamluk Sultanate

Obléhání Rhodosu
Obléhání Rhodosu ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1444 Aug 10

Obléhání Rhodosu

Rhodes, Greece
Obléhání Rhodosu bylo vojenské střetnutí, do kterého byli zapojeni johanitští rytíři a mamlúcký sultanát.Mamlúcká flotila přistála na ostrově Rhodos 10. srpna 1444 a oblehla jeho citadelu.Ke střetům došlo na západních hradbách města a v přístavu Mandraki.18. září 1444 mamlúkové opustili ostrov a zrušili obležení.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sun Aug 28 2022