Mamluk Sultanate

Bitva o Mari
Mamlukové porazí Armény při katastrofě Mari v roce 1266. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1266 Aug 24

Bitva o Mari

Kırıkhan, Hatay, Turkey
Konflikt začal, když mamlúcký sultán Baibars, snažící se využít oslabené mongolské nadvlády, poslal 30 000 silnou armádu do Kilikie a požadoval, aby Hethum I. Arménský opustil svou věrnost Mongolům , přijal se jako vrchnost a dal se Mamlukové území a pevnosti, které Hetoum získal díky svému spojenectví s Mongoly.Ke konfrontaci došlo 24. srpna 1266 v Mari poblíž Darbsakonu, kde Arméni s velkou přesilou nedokázali odolat mnohem větším mamlúckým silám.Po svém vítězství mamlúkové vtrhli do Kilikie a zpustošili tři velká města cilické pláně: Mamistru, Adana a Tarsus a také přístav Ayas.Další skupina mamlúků pod vedením Mansur obsadila hlavní město Sis.Drancování trvalo 20 dní, během nichž byly zmasakrovány tisíce Arménů a 40 000 bylo zajato.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sat Aug 20 2022