Kingdom of Hungary Late Medieval

Vláda uherského Ludvíka II
Portrét Ludvíka II. Maďarska od Hanse Krell, 1526 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1516 Jan 1

Vláda uherského Ludvíka II

Hungary

Ludvík II. byl králem Maďarska , Chorvatska a Čech v letech 1516 až 1526. Byl zabit během bitvy u Moháče v boji proti Osmanům, jejichž vítězství vedlo k osmanské anexi velkých částí Maďarska.

HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Sep 25 2023