History of Mathematics

Sumerská matematika
Starověký Sumer ©Anonymous
3000 BCE Jan 1 - 2000 BCE

Sumerská matematika

Iraq
Staří Sumerové z Mezopotámie vyvinuli komplexní systém metrologie od roku 3000 před Kristem.Od roku 2600 př. n. l. psali Sumerové násobilky na hliněné tabulky a zabývali se geometrickými cvičeními a problémy s dělením.Z tohoto období pocházejí také nejstarší stopy babylonských číslic.[9]
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 31 2024