History of Mathematics

Al-Karaji
©Osman Hamdi Bey
953 Jan 1

Al-Karaji

Karaj, Alborz Province, Iran
Abū Bakr Muḥammad ibn al Ḥasan al-Karajī byl perský matematik a inženýr z 10. století, který vzkvétal v Bagdádu.Narodil se v Karaj, městě nedaleko Teheránu.Jeho tři hlavní dochovaná díla jsou matematická: Al-Badi' fi'l-hisab (úžasný na výpočty), Al-Fakhri fi'l-jabr wa'l-muqabala (slavný z algebry) a Al-Kafi fi'l- hisab (Dostačující pro výpočet).Al-Karaji psal o matematice a inženýrství.Někteří ho považují za pouhé přepracování myšlenek jiných (byl ovlivněn Diophantem), ale většina jej považuje za originálnější, zejména pro počátky osvobozování algebry od geometrie.Mezi historiky je jeho nejstudovanějším dílem jeho kniha algebry al-fakhri fi al-jabr wa al-muqabala, která se dochovala ze středověku nejméně ve čtyřech exemplářích.Jeho práce na algebře a polynomech dala pravidla pro aritmetické operace pro sčítání, odčítání a násobení polynomů;ačkoli byl omezen na dělení polynomů monomily.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Jan 08 2024