History of Hinduism

Období Gupta
Guptovské období ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
300 Jan 1 - 500

Období Gupta

Pataliputra, Bihar, India
Období Gupty (4. až 6. století) bylo svědkem rozkvětu učenosti, vzniku klasických škol hinduistické filozofie a klasické sanskrtské literatury obecně na témata od medicíny, veterinární vědy, matematiky až po astrologii a astronomii a astrofyziku.Slavní Aryabhata a Varahamihira patří do tohoto věku.Gupta ustavil silnou centrální vládu, která také umožňovala určitou míru místní kontroly.Společnost Gupta byla uspořádána v souladu s hinduistickou vírou.To zahrnovalo přísný kastovní systém nebo třídní systém.Mír a prosperita vytvořené pod vedením Gupty umožnily provádění vědeckých a uměleckých snah.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sun Jan 14 2024