History of Hinduism

Zlatý věk Indie
Zlatý věk Indie ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
320 Jan 1 - 650

Zlatý věk Indie

India
Během tohoto období byla moc centralizována spolu s růstem obchodu na blízké vzdálenosti, standardizací právních postupů a všeobecným šířením gramotnosti.Mahayana buddhismus vzkvétal, ale ortodoxní bráhmanská kultura začala být omlazována záštitou dynastie Gupta, což byli vaišnavové.Pozice bráhmanů byla posílena, první hinduistické chrámy zasvěcené bohům hinduistických božstev vznikly v pozdním věku Guptů.Během vlády Gupty byly napsány první Purány, které byly použity k šíření „mainstreamové náboženské ideologie mezi pregramotnými a kmenovými skupinami procházejícími akulturací“.Guptové sponzorovali nově vznikající puránské náboženství a hledali legitimitu pro svou dynastii.Výsledný puránský hinduismus se výrazně lišil od dřívějšího bráhmanismu dharmasástr a smritis.Podle PS Sharmy „období Gupta a Harsha tvoří skutečně z přísně intelektuálního hlediska nejskvělejší epochu ve vývoji indické filozofie“, protože hinduistická a buddhistická filozofie vzkvétala vedle sebe.Charvaka, ateistická materialistická škola, se dostala do popředí v severní Indii před 8. stoletím našeho letopočtu.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Sep 26 2022