History of Germany

Prolog
Raná germánská expanze z jižní Skandinávie kolem 1. století před naším letopočtem. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
750 BCE Jan 1

Prolog

Denmark
Etnogeneze germánských kmenů zůstává diskutována.Nicméně pro autorku Averil Cameron "je zřejmé, že k ustálenému procesu" došlo během severské doby bronzové, nebo nejpozději během předřímské doby železné.Ze svých domovů v jižní Skandinávii a severním Německu kmeny začaly expandovat na jih, východ a západ během 1. století př. n. l. a přišly do kontaktu s keltskými kmeny Galie a také s íránskými , baltskými a slovanskými kulturami ve střední a východní části země. Evropa.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 31 2024