First Crusade

Poslední útok na Jeruzalém
Obléhání Jeruzaléma ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1099 Jul 14

Poslední útok na Jeruzalém

Jerusalem, Israel
14. července 1099 křižáci zahájili útok, Godfrey a jeho spojenci byli umístěni směrem k severní hradbě Jeruzaléma, jejich prioritou bylo prolomit vnější oponu jeruzalémských hradeb.Na konci dne pronikli přes první obrannou linii.Na jihu se Raymondovy (Toulouse) síly setkaly s divokým odporem Fatimidů .15. července byl útok na severní frontě znovu zahájen, Godfrey a jeho spojenci dosáhli úspěchu a křižák Ludolf z Tournai byl první, kdo se postavil na zeď.Frankové rychle získali oporu ve zdi, a když se obrana města zhroutila, Fatimidy otřásly vlny paniky.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Sep 26 2022