First Bulgarian Empire

Bitva u Anchialu
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
763 Jun 30

Bitva u Anchialu

Pomorie, Bulgaria
Po svém nástupu vedl Telets dobře vycvičenou a dobře vyzbrojenou armádu proti Byzantské říši a zdevastoval pohraniční zónu Říše, čímž pozval císaře k souboji o sílu.Císař Konstantin V. Kopronymos pochodoval na sever 16. června 763, zatímco další armáda byla nesena flotilou 800 lodí (každá vezla pěchotu a 12 jezdců) se záměrem vytvořit klešťové hnutí ze severu.Energický bulharský chán nejprve svými jednotkami a asi dvaceti tisíci slovanskými pomocníky zatarasil horské průsmyky a zaujal výhodná postavení na výšinách u Anchialu, ale jeho sebevědomí a netrpělivost ho podnítily sestoupit do nížiny a zaútočit na nepřítele.Bitva začala v 10 hodin ráno a trvala až do západu slunce.Bylo to dlouhé a krvavé, ale nakonec Byzantinci zvítězili, i když ztratili mnoho vojáků, šlechticů a velitelů.Bulhaři měli také těžké ztráty a mnozí byli zajati, zatímco Teletsovi se podařilo uprchnout.Konstantin V. triumfálně vstoupil do svého hlavního města a poté zabil vězně.Osud Teletsa byl podobný: o dva roky později byl zavražděn kvůli porážce.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Thu Jan 18 2024