Crusader States Outremer

Pád Tripolisu
Pád Tripolisu mamlúkům, duben 1289 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1289 Mar 1 - Jan

Pád Tripolisu

Tripoli, Lebanon
Pád Tripolisu byl zachycení a zničení křižáckého státu, hrabství Tripolis (v dnešním Libanonu), muslimskýmimamlúky .K bitvě došlo v roce 1289 a byla důležitou událostí v křížových výpravách, protože znamenala dobytí jednoho z mála zbývajících hlavních majetků křižáků.Událost je znázorněna na vzácné dochované ilustraci z nyní fragmentárního rukopisu známého jako „Cocharelli Codex“, o kterém se předpokládá, že byl vytvořen v Janově ve 30. letech 14. století.Obrázek ukazuje hraběnku Lucii, hraběnku z Tripolisu a Bartoloměje, biskupa z Tortosa (apoštolské sídlo v roce 1278) sedící ve státě v centru opevněného města a útok Qalawunu v roce 1289 s jeho armádou, jak masakruje obyvatele prchající do lodě v přístavu a na nedaleký ostrov St Thomas.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sat Aug 20 2022