Byzantine Empire Palaiologos dynasty

Vláda Andronika III Palaiologa
Andronikos III Palaiologos, byzantský císař. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1328 May 24

Vláda Andronika III Palaiologa

İstanbul, Turkey
Panování Andronika III Palaiologos zahrnovalo poslední neúspěšné pokusy zadržet osmanské Turky v Bithýnii a porážku u Rusokastra proti Bulharům , ale také úspěšné zotavení Chios, Lesbos, Phocaea, Thesálie a Epirus.Jeho brzká smrt zanechala mocenské vakuum, které vyústilo v katastrofální občanskou válku mezi jeho vdovou Annou Savojskou a jeho nejbližším přítelem a podporovatelem Janem VI. Kantakouzenosem, což vedlo k založení Srbské říše .
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Tue Jan 16 2024