Byzantine Empire Palaiologos dynasty

Mongolové napadají říši
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1264 Jan 1

Mongolové napadají říši

İstanbul, Turkey
Když byl v Byzantské říši zatčen bývalý seldžucký sultán Kaykaus II., jeho mladší bratr Kayqubad II se obrátil na Berkeho.Za asistence Bulharského království (Berkeho vazal) Nogai vtrhl do Říše v roce 1264. Do dalšího roku byla mongolsko - bulharská armáda na dosah Konstantinopole.Nogai donutil Michaela VIII Palaiologose, aby propustil Kaykause a vzdal hold Hordě.Berke dal Kaykaus Krym jako apanáž a nechal ho oženit se s Mongolkou.Hulagu zemřel v únoru 1265 a Berke následoval příští rok na kampani v Tiflis, což způsobilo, že jeho jednotky ustoupily.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Tue Jan 16 2024