Byzantine Empire Macedonian dynasty

Krétská expedice
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
949 Jan 1

Krétská expedice

Samosata/Adıyaman, Turkey
Konstantin VII zahájil novou flotilu 100 lodí (20 dromonů, 64 chelandií a 10 galér) proti arabským korzárům skrývajícím se na Krétě, ale i tento pokus selhal.Ve stejném roce Byzantinci dobyli Germánii, opakovaně porazili nepřátelské armády a v roce 952 překročili horní Eufrat.Ale v roce 953 Hamdanidský amir Sayf al-Daula znovu dobyl Germanicea a vstoupil na císařské území.Zemi na východě nakonec získali Nikephoros Phokas, který v roce 958 dobyl Hadath v severní Sýrii, a generál John Tzimiskes, který o rok později dobyl Samosatu v severní Mezopotámii .Arabská flotila byla také zničena řeckým ohněm v roce 957.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Jan 08 2024