Byzantine Empire Macedonian dynasty

Basilova druhá výprava do Sýrie
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
998 Jul 19

Basilova druhá výprava do Sýrie

Apamea, Qalaat Al Madiq, Syria
V roce 998 Byzantinci pod velením Damiana Dalassena, nástupce Bourtzese, zahájili útok na Apameu, ale Fátimský generál Jaysh ibn al-Samsama je porazil v bitvě dne 19. července 998. Bitva byla součástí série vojenských střetů mezi těmito dvěma pravomoci nad kontrolou severní Sýrie a Hamdanidského emirátu Aleppo.Byzantský regionální velitel Damian Dalassenos obléhal Apameu až do příchodu Fatimidské pomocné armády z Damašku pod velením Jayshe ibn Samsama.V následné bitvě Byzantinci zpočátku zvítězili, ale osamělému kurdskému jezdci se podařilo zabít Dalassena, což byzantskou armádu uvrhlo do paniky.Prchající Byzantinci byli poté s velkými ztrátami na životech pronásledováni Fátimskými jednotkami.Tato porážka donutila byzantského císaře Basila II., aby v příštím roce osobně vedl tažení do regionu a v roce 1001 následovalo uzavření desetiletého příměří mezi oběma státy.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sat Sep 03 2022