Byzantine Empire Isaurian dynasty

Play button
717 Jul 15 - 718 Aug 15

Obléhání Konstantinopole

İstanbul, Turkey
Druhé arabské obléhání Konstantinopole v letech 717–718 byla kombinovaná pozemní a námořní ofenzíva muslimských Arabů z Umajjovského chalífátu proti hlavnímu městu Byzantské říše, Konstantinopoli.Kampaň znamenala vyvrcholení dvaceti let útoků a postupné arabské okupace byzantského pohraničí, zatímco byzantská síla byla vyčerpána dlouhodobým vnitřním nepokojem.V roce 716, po letech příprav, Arabové pod vedením Maslamy ibn Abd al-Malika napadli byzantskou Malou Asii.Arabové zpočátku doufali, že využijí byzantské občanské spory a spojili se s generálem Lvem III. Isaurským, který povstal proti císaři Theodosiovi III.Leo je však oklamal a zajistil si byzantský trůn.Po přezimování na západním pobřeží Malé Asie přešla arabská armáda počátkem léta 717 do Thrákie a vybudovala obléhací linie k blokádě města, které bylo chráněno mohutnými Theodoskými hradbami.Arabská flotila, která doprovázela pozemní armádu a měla dokončit blokádu města po moři, byla brzy po svém příjezdu neutralizována byzantským námořnictvem pomocí řeckého ohně.To umožnilo zásobování Konstantinopole po moři, zatímco arabská armáda byla během neobvykle tuhé zimy, která následovala, ochromena hladomorem a nemocemi.Na jaře 718 byly dvě arabské flotily vyslané jako posily zničeny Byzantinci poté, co jejich křesťanské posádky přeběhly, a další armáda vyslaná po souši přes Malou Asii byla přepadena a poražena.Spolu s útoky Bulharů na jejich týl byli Arabové nuceni 15. srpna 718 zrušit obléhání. Na zpáteční cestě byla arabská flotila téměř úplně zničena přírodními katastrofami.Selhání obléhání mělo dalekosáhlé následky.Záchrana Konstantinopole zajistila pokračující přežití Byzance, zatímco strategický výhled Caliphate byl změněn: ačkoli pravidelné útoky na byzantská území pokračovaly, cíl přímého dobytí byl opuštěn.Historici považují obléhání za jednu z nejdůležitějších bitev v historii, protože jeho neúspěch odložil muslimský postup do jihovýchodní Evropy o celá staletí.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sun Sep 04 2022