War of the Second Coalition

การต่อสู้ของโคเปนเฮเกน
การต่อสู้ที่โคเปนเฮเกน โดย Christian Mølsted ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1801 Apr 2

การต่อสู้ของโคเปนเฮเกน

Copenhagen, Denmark
ยุทธการโคเปนเฮเกนปี 1801 เป็นการรบทางเรือที่กองเรืออังกฤษต่อสู้และเอาชนะกองกำลังขนาดเล็กของกองทัพเรือดาโน-นอร์เวย์ที่จอดทอดสมออยู่ใกล้โคเปนเฮเกนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 1801 การสู้รบเกิดขึ้นเนื่องจากความกลัวของอังกฤษว่ากองเรือเดนมาร์กอันทรงพลังจะเป็นพันธมิตรกับ ฝรั่งเศสและขาดการติดต่อทางการฑูตทั้งสองฝ่ายราชนาวีอังกฤษได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ เอาชนะเรือรบเดนมาร์กได้ 15 ลำโดยที่ไม่เสียอะไรเลยเป็นการตอบแทน
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า