Tsardom of Russia

การต่อสู้ของ Klushino
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1610 Jul 4

การต่อสู้ของ Klushino

Klushino, Russia
การรบแห่งคลูชิโนหรือยุทธการคลูซินเป็นการต่อสู้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2153 ระหว่างกองกำลังของมงกุฎแห่งราชอาณาจักรโปแลนด์และซาร์ดอมแห่งรัสเซียระหว่างสงครามโปแลนด์-มัสโกวี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งปัญหาของรัสเซียการต่อสู้เกิดขึ้นใกล้หมู่บ้าน Klushino ใกล้ Smolenskในการสู้รบ กองกำลังโปแลนด์ที่มีจำนวนมากกว่าได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนือรัสเซีย เนื่องจากความสามารถทางยุทธวิธีของเฮทแมน สตานิสวาฟ โชวเคียฟสกี้ และความกล้าหาญทางทหารของทหารเห็นกลางของโปแลนด์ ซึ่งเป็นกองทัพชั้นยอดของมงกุฎแห่งราชอาณาจักรโปแลนด์การสู้รบนี้ได้รับการจดจำว่าเป็นหนึ่งในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกองทหารม้าโปแลนด์ และเป็นตัวอย่างของความยอดเยี่ยมและอำนาจสูงสุดของกองทัพโปแลนด์ในเวลานั้น
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Fri Nov 04 2022