Thirty Years War

การปิดล้อม Breisach
ความตายของกุสตาวัสที่ลุตเซินโดยคาร์ล วาห์ลบอม (1855) ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1638 Aug 18

การปิดล้อม Breisach

Breisach am Rhein, Germany
การรบแห่ง Breisach เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม — 17 ธันวาคม พ.ศ. 2181 โดยเป็นส่วนหนึ่งของสงครามสามสิบปีมันสิ้นสุดลงหลังจากความพยายามบรรเทาทุกข์ที่ไม่ประสบความสำเร็จหลายครั้งโดยกองกำลังของจักรวรรดิด้วยการยอมจำนนของกองทหารรักษาการณ์ของจักรพรรดิต่อฝรั่งเศส ซึ่งได้รับคำสั่งจากเบอร์นาร์ดแห่งแซ็กซ์-ไวมาร์ยึดครองแคว้นอาลซัสของฝรั่งเศสและตัดถนนสเปน
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า