Thirty Years War

Play button
1632 Sep 16

การต่อสู้ของLützen

Lützen, Saxony-Anhalt, Germany
การรบแห่งลุตเซิน (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2175) เป็นหนึ่งในการรบที่สำคัญที่สุดของสงครามสามสิบปีแม้ว่าความสูญเสียจะหนักพอๆ กันทั้งสองฝ่าย แต่การสู้รบครั้งนี้เป็นชัยชนะของฝ่ายโปรเตสแตนต์ แต่กษัตริย์กุสตาวัส อดอลฟัส กษัตริย์แห่งสวีเดนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำที่สำคัญที่สุดของฝ่ายโปรเตสแตนต์ต้องเสียชีวิต ซึ่งทำให้ฝ่ายโปรเตสแตนต์สูญเสียทิศทางจอมพลพัพเพนไฮม์ของจักรวรรดิก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันการสูญเสียกุสตาวัส อดอลฟัสทำให้ฝรั่งเศสคาทอลิกเป็นมหาอำนาจในฝั่ง "โปรเตสแตนต์" (ต่อต้านฮับส์บูร์ก) ในที่สุดก็นำไปสู่การก่อตั้งสันนิบาตไฮล์บรอนน์และการเข้าสู่สงครามของฝรั่งเศสอย่างเปิดเผยการสู้รบมีลักษณะเป็นหมอกหนาทึบเหนือทุ่งแซกโซนีในเช้าวันนั้นวลี "Lützendimma" (หมอก Lützen) ยังคงใช้ในภาษาสวีเดนเพื่ออธิบายถึงหมอกหนาเป็นพิเศษ
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า