Tang Dynasty

Zhu Wen สิ้นสุดราชวงศ์ถัง
จูเหวินยุติราชวงศ์ถัง ©HistoryMaps
907 Jan 1

Zhu Wen สิ้นสุดราชวงศ์ถัง

China
การก่อจลาจลของ Huang Chao นำไปสู่การแย่งชิงอำนาจในจีน และ Zhu Wen ผู้นำทางทหารได้รับชัยชนะในปี 907 เขาบังคับให้จักรพรรดิสละราชสมบัติและประกาศตัวเองว่าเป็นจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์ Hou Liang ซึ่งเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์ถัง
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sun Jan 28 2024