Seleucid Empire

สงครามซีเรียครั้งแรก
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
274 BCE Jan 1 - 271 BCE

สงครามซีเรียครั้งแรก

Syria
หนึ่งทศวรรษในการปกครองของเขา ปโตเลมีที่ 2 เผชิญหน้ากับอันติโอคัสที่ 1 กษัตริย์เซลิวซิดที่พยายามขยายการถือครองอาณาจักรของเขาในซีเรียและอนาโตเลียปโตเลมีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ปกครองที่เข้มแข็งและเป็นนายพลที่มีทักษะนอกจากนี้ การแต่งงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ของเขากับน้องสาวที่ฉลาดในราชสำนัก Arsinoe II แห่งอียิปต์ ทำให้ราชสำนักอียิปต์ที่มีความผันผวนมีความมั่นคง ส่งผลให้ปโตเลมีดำเนินการรณรงค์ได้สำเร็จสงครามซีเรียครั้งแรกถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของพวกปโตเลมีอันติโอคัสเข้ายึดพื้นที่ควบคุมของปโตเลมีในชายฝั่งซีเรียและอนาโตเลียตอนใต้ในการเร่งรีบครั้งแรกปโตเลมียึดครองดินแดนเหล่านี้ได้อีกครั้งภายในปี 271 ก่อนคริสตศักราช โดยขยายการปกครองของปโตเลมีไปไกลถึงคาเรียและเข้าไปในพื้นที่ส่วนใหญ่ของซิลีเซียเมื่อตาของปโตเลมีมุ่งไปทางทิศตะวันออก Magas น้องชายต่างมารดาของเขาจึงประกาศว่าจังหวัด Cyrenaica ของเขาเป็นอิสระมันจะยังคงเป็นอิสระจนถึง 250 ปีก่อนคริสตศักราช เมื่อมันถูกดูดกลืนกลับเข้าสู่อาณาจักรปโตเลมี แต่ไม่ก่อนที่จะก่อให้เกิดลำดับแผนการของราชสำนักปโตเลมีและเซลูซิด สงคราม และท้ายที่สุดก็นำไปสู่การแต่งงานของธีออสและเบเรนิซ
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Wed Jan 31 2024