Second Punic War

การรุกรานแอฟริกาของโรมัน
การรุกรานแอฟริกาของโรมัน ©Peter Dennis
204 BCE Jan 1 - 201 BCE

การรุกรานแอฟริกาของโรมัน

Cirta, Algeria
ในปี 205 ก่อนคริสตศักราช พับลิอุส สคิปิโอได้รับคำสั่งจากกองทหารในซิซิลี และได้รับอนุญาตให้รับสมัครอาสาสมัครสำหรับแผนการยุติสงครามโดยการรุกรานแอฟริกาหลังจากยกพลขึ้นบกในแอฟริกาในปี 204 ก่อนคริสตศักราช เขาก็เข้าร่วมกับ Masinissa และกองกำลังทหารม้า Numidianสคิปิโอทำการต่อสู้สองครั้งและทำลายกองทัพคาร์ธาจิเนียนขนาดใหญ่สองกองทัพหลังจากการเผชิญหน้าครั้งที่สอง Syphax ถูก Masinissa ติดตามและจับเข้าคุกใน Battle of Cirta ;จากนั้น Masinissa ก็ยึดอาณาจักรส่วนใหญ่ของ Syphax โดยได้รับความช่วยเหลือจากโรมัน
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Wed Jan 31 2024