Second Punic War

Hasdrubal ร่วมกับ Hannibal ในอิตาลี
Hadrubal ข้ามเทือกเขาแอลป์ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
207 BCE Jan 1

Hasdrubal ร่วมกับ Hannibal ในอิตาลี

Rhone-Alpes, France
หลังจากการรบที่ Baecula Hasdrubal ได้ถอนกองทัพส่วนใหญ่ของเขาออกไปตามลำดับ;ความสูญเสียส่วนใหญ่ของเขาอยู่ในหมู่พันธมิตรไอบีเรียของเขาสคิปิโอไม่สามารถป้องกันไม่ให้ฮัสดรูบัลนำกองทัพที่หมดแล้วของเขาไปทางตะวันตกของเทือกเขาพิเรนีสเข้าสู่กอลในปี 207 ก่อนคริสตศักราช หลังจากรับสมัครงานอย่างหนักในกอล ฮัสดรูบัลก็ข้ามเทือกเขาแอลป์ไปยังอิตาลีเพื่อพยายามเข้าร่วมกับฮันนิบาลน้องชายของเขา
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Wed Jan 31 2024