Second Punic War

Play button
217 BCE Sep 1

การต่อสู้ของ Ager Falernus

Campania, Italy
ยุทธการที่อาเกอร์ฟาแลร์นุสเป็นการต่อสู้กันระหว่างสงครามพิวนิกครั้งที่สองระหว่างกองทัพของกรุงโรมและคาร์เธจหลังจากชนะยุทธการที่ทะเลสาบ Trasimene ในอิตาลีเมื่อ 217 ปีก่อนคริสตศักราช กองทัพที่ได้รับคำสั่งจากฮันนิบาลก็เดินทัพไปทางใต้และไปถึงกัมปาเนียในที่สุดชาวคาร์ธาจิเนียนก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเขตฟาแลร์นัม ซึ่งเป็นหุบเขาแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาQuintus Fabius Maximus Verrucosus ผู้ได้รับเลือกเป็นเผด็จการโรมันและเป็นผู้บัญชาการกองกำลังภาคสนามของโรมันภายหลังความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่ทะเลสาบ Trasimene ได้ยึดมั่นในแนวทางของ Hannibal และยึดมั่นในกลยุทธ์ที่จะต่อสู้ภายใต้เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยเท่านั้นตอนนี้เขายึดครองทางข้ามแม่น้ำและทางผ่านภูเขาทั้งหมดที่ทอดยาวออกจากหุบเขา จึงปิดกั้นชาวคาร์ธาจิเนียนไว้ข้างในหลังจากรื้อพื้นที่ที่มีเมล็ดพืช วัว และเสบียงอื่น ๆ แล้ว ฮันนิบาลก็แสดงกลวิธีอันชาญฉลาดเพื่อกระตุ้นให้ทหารรักษาการณ์ชาวโรมันออกจากช่องหนึ่งแม้จะมีการประท้วงจากเจ้าหน้าที่ของเขา แต่ Fabius ซึ่งตั้งค่ายอยู่ใกล้ทางผ่านพร้อมกับกองกำลังหลักของเขา ปฏิเสธที่จะโจมตีกองทัพ Carthaginian และกองทัพก็รอดพ้นจากกับดักโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Thu Feb 01 2024