สนธิสัญญา Kyakhta

สนธิสัญญา Kyakhta

Russian Empire

สนธิสัญญา Kyakhta
จ๊าคทา ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1727 Jan 1

สนธิสัญญา Kyakhta

Kyakhta, Buryatia, Russia
สนธิสัญญา Kyakhta (หรือ Kiakhta) พร้อมด้วยสนธิสัญญา Nerchinsk (1689) ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างจักรวรรดิรัสเซียและ จักรวรรดิชิงของจีน จนถึงกลางศตวรรษที่ 19ลงนามโดย Tulišen และ Count Sava Lukich Raguzinskii-Vladislavich ที่เมือง Kyakhta ชายแดนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2270

Ask Herodotus

herodotus-image

ถามคำถามที่นี่HistoryMaps Shop

Heroes of the American Revolution Painting

Explore the rich history of the American Revolution through this captivating painting of the Continental Army. Perfect for history enthusiasts and art collectors, this piece brings to life the bravery and struggles of early American soldiers.

อัปเดตล่าสุด: Mon Sep 26 2022

Support HM Project

มีหลายวิธีในการช่วยสนับสนุนโครงการ HistoryMaps
New & Updated