Muslim Conquest of Persia

การต่อสู้ของโซ่
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
633 Apr 1

การต่อสู้ของโซ่

Kazma, Kuwait
ยุทธการที่ซัลลาซิลหรือยุทธการโซ่ตรวนเป็นการต่อสู้ครั้งแรกระหว่างหัวหน้า ศาสนาอิสลามราชิดุน และ จักรวรรดิเปอร์เซียซาซาเนียนการต่อสู้เกิดขึ้นที่เมืองคาซิมา (ปัจจุบันคือคูเวต) ไม่นานหลังจากสงครามริดดาสิ้นสุดลง และอาระเบียตะวันออกก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้อำนาจของคอลีฟะห์ อบูบักร์นอกจากนี้ยังเป็นการต่อสู้ครั้งแรกของหัวหน้าศาสนาอิสลาม Rashidun ที่กองทัพมุสลิมพยายามขยายขอบเขต
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Wed Jan 17 2024