Meiji Era

ไต้หวันภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น
ภาพวาดทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาในเมืองไทเป (ไทเป) ในปี พ.ศ. 2438 หลังสนธิสัญญาชิโมโนเซกิ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1895 Jan 1

ไต้หวันภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น

Taiwan
เกาะไต้หวันและหมู่เกาะเผิงหูกลายเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2438 เมื่อราชวงศ์ชิงยกมณฑลฝูเจี้ยน-ไต้หวันในสนธิสัญญาชิโมโนเซกิหลังจากชัยชนะของญี่ปุ่นในสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่งขบวนการต่อต้านสาธารณรัฐฟอร์โมซาที่มีอายุสั้นถูกกองทหารญี่ปุ่นปราบปรามและพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วในการยอมจำนนของไถหนาน ยุติการต่อต้านอย่างเป็นระบบต่อการยึดครองของญี่ปุ่น และเปิดตัวการปกครองของญี่ปุ่นเหนือไต้หวันเป็นเวลาห้าทศวรรษเมืองหลวงการบริหารอยู่ที่ไทโฮกุ (ไทเป) นำโดยผู้ว่าการไต้หวันไต้หวันเป็นอาณานิคมแห่งแรกของญี่ปุ่น และสามารถมองได้ว่าเป็นก้าวแรกในการปฏิบัติตาม "หลักคำสอนด้านการขยายภาคใต้" ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19ความตั้งใจของญี่ปุ่นคือเปลี่ยนไต้หวันให้เป็น "อาณานิคมจำลอง" ที่เชิดหน้าชูตา ด้วยความพยายามอย่างมากในการปรับปรุงเศรษฐกิจของเกาะ โยธาธิการ อุตสาหกรรม วัฒนธรรมญี่ปุ่น และเพื่อสนับสนุนความจำเป็นของการรุกรานทางทหารของญี่ปุ่นในเอเชียแปซิฟิก
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า