Meiji Era

อุตสาหกรรมสิ่งทอของญี่ปุ่น
สาวโรงงานสายไหม ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1890 Jan 1

อุตสาหกรรมสิ่งทอของญี่ปุ่น

Japan
การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในสิ่งทอ รวมทั้งผ้าฝ้ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไหม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากโรงงานที่บ้านในพื้นที่ชนบทในช่วงทศวรรษที่ 1890 สิ่งทอของญี่ปุ่นครองตลาดในประเทศและแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของอังกฤษในจีนและอินเดียได้สำเร็จเช่นกันผู้ส่งสินค้าชาวญี่ปุ่นกำลังแข่งขันกับผู้ค้าชาวยุโรปเพื่อขนส่งสินค้าเหล่านี้ไปทั่วเอเชียและแม้แต่ไปยังยุโรปเช่นเดียวกับทางตะวันตก โรงงานทอผ้าจ้างผู้หญิงเป็นหลัก โดยครึ่งหนึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบิดาส่งพวกเขาไปที่นั่น และมอบค่าจ้างให้บิดา[45]ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ใช้พลังน้ำและมุ่งตรงไปที่โรงสีที่ใช้พลังไอน้ำ ซึ่งมีประสิทธิผลมากกว่า และสร้างความต้องการใช้ถ่านหิน
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า