Meiji Era

ห้างหุ้นส่วนภาครัฐและธุรกิจ
อุตสาหกรรมในยุคเมจิ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1870 Jan 1

ห้างหุ้นส่วนภาครัฐและธุรกิจ

Japan
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม รัฐบาลตัดสินใจว่า ในขณะที่ควรช่วยธุรกิจเอกชนในการจัดสรรทรัพยากรและวางแผน ภาคเอกชนก็พร้อมที่จะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจบทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลคือการช่วยให้สภาพเศรษฐกิจที่ธุรกิจสามารถเติบโตได้กล่าวโดยสรุปคือ รัฐบาลต้องเป็นผู้ชี้นำ และธุรกิจเป็นผู้ผลิตในช่วงต้นยุคเมจิ รัฐบาลได้สร้างโรงงานและอู่ต่อเรือที่ขายให้กับผู้ประกอบการด้วยมูลค่าเพียงเล็กน้อยธุรกิจเหล่านี้จำนวนมากเติบโตอย่างรวดเร็วในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่รัฐบาลกลายเป็นหัวหน้าผู้ส่งเสริมองค์กรเอกชน ออกนโยบายสนับสนุนธุรกิจหลายชุด
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า