Korean War

สหรัฐฯ เปิดใช้ขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์
เครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1951 Oct 1

สหรัฐฯ เปิดใช้ขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์

Kadena Air Base, Higashi, Kade
ในปีพ.ศ. 2494 สหรัฐฯได้ยกระดับสงครามปรมาณูในเกาหลีให้ใกล้เคียงที่สุดเนื่องจากจีนส่งกองทัพชุดใหม่ไปที่ชายแดนจีน-เกาหลี ลูกเรือภาคพื้นดินที่ฐานทัพอากาศคาเดนา โอกินาวา จึงประกอบระเบิดปรมาณูสำหรับสงครามเกาหลี "ขาดเพียงแกนนิวเคลียร์ในหลุมที่จำเป็นเท่านั้น"ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2494 สหรัฐอเมริกาใช้ปฏิบัติการฮัดสันฮาร์เบอร์เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์เครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 ของ USAF ฝึกการทิ้งระเบิดทีละลูกจากโอกินาวาไปยังเกาหลีเหนือ (โดยใช้ระเบิดนิวเคลียร์จำลองหรือระเบิดธรรมดา) โดยประสานงานจากฐานทัพอากาศโยโกตะทางตะวันออก-กลางของญี่ปุ่นฮัดสันฮาร์เบอร์ทดสอบ "การทำงานจริงของกิจกรรมทั้งหมดที่จะเกี่ยวข้องกับการโจมตีด้วยปรมาณู รวมทั้งการประกอบอาวุธและการทดสอบ การนำ การควบคุมภาคพื้นดินของการเล็งระเบิด"ข้อมูลการทิ้งระเบิดระบุว่าระเบิดปรมาณูจะใช้ไม่ได้ผลในทางยุทธวิธีต่อทหารราบจำนวนมาก เนื่องจาก "การระบุกองทหารข้าศึกจำนวนมหาศาลอย่างทันท่วงทีนั้นหายากมาก"นายพล Matthew Ridgway ได้รับอนุญาตให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ หากการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่เกิดขึ้นจากนอกเกาหลีมีการส่งทูตไปฮ่องกงเพื่อส่งคำเตือนไปยังจีนข้อความดังกล่าวน่าจะทำให้ผู้นำจีนระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ แต่ไม่ว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง B-29 หรือไม่นั้นยังไม่ชัดเจน และความล้มเหลวของการโจมตีครั้งใหญ่ของจีนสองครั้งในเดือนนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนไปสู่ กลยุทธ์การป้องกันของเกาหลีB-29s กลับสู่สหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายน
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า