Korean War

UN โจมตีเกาหลีเหนือ
กองทัพอากาศสหรัฐโจมตีทางรถไฟทางตอนใต้ของวอนซานบนชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1950 Sep 30 - Nov 25

UN โจมตีเกาหลีเหนือ

North Korea
ในวันที่ 27 กันยายน ใกล้โอซาน กองกำลังของสหประชาชาติที่มาจากอินชอนได้เชื่อมโยงกับกองกำลังของสหประชาชาติที่แตกออกจากขอบเขตปูซานและเริ่มปฏิบัติการต่อต้านทั่วไปกองทัพประชาชนเกาหลีเหนือ (KPA) แตกเป็นเสี่ยงๆ และเศษซากของมันกำลังหลบหนีกลับไปยังเกาหลีเหนือกองบัญชาการสหประชาชาติจึงตัดสินใจไล่ตาม KPA ไปยังเกาหลีเหนือ ทำลายล้างพวกเขาให้สิ้นซากและรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวเมื่อวันที่ 30 กันยายน กองกำลังกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี (ROK) ได้ข้ามเส้นขนานที่ 38 ซึ่งเป็นพรมแดนโดยพฤตินัยระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บนชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลี และตามมาด้วยการโจมตีทั่วไปของสหประชาชาติในเกาหลีเหนือภายในหนึ่งเดือน กองกำลังสหประชาชาติเข้าใกล้แม่น้ำยาลู ทำให้จีนเข้าแทรกแซงในสงครามแม้จะมีการโจมตีจีนครั้งแรกในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน UN ได้ต่ออายุการโจมตีอีกครั้งในวันที่ 24 พฤศจิกายน ก่อนที่การโจมตีครั้งใหญ่ของจีนจะถูกหยุดลงอย่างกะทันหันในการรุกระยะที่สองซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า