Kingdom of Hungary Late Medieval

การปิดล้อมกรุงเวียนนา
เวียนนาในปี 1493 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1485 Jan 29

การปิดล้อมกรุงเวียนนา

Vienna, Austria
การปิดล้อมเวียนนาเป็นการปิดล้อมอย่างเด็ดขาดในปี ค.ศ. 1485 ของสงครามออสเตรีย-ฮังการีเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 3 และมาเทียส คอร์วินุสการล่มสลายของเวียนนาหมายความว่ารวมเข้ากับฮังการีตั้งแต่ปี 1485 ถึง 1490 Matthias Corvinus ได้ย้ายราชสำนักไปยังเมืองที่เพิ่งยึดครองเวียนนากลายเป็นเมืองหลวงของฮังการีมานานกว่าทศวรรษ
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า