Kingdom of Hungary Late Medieval

อาณาเขตของ Wallachia กลายเป็นอิสระ
เดซโซ่เสียสละตัวเองเพื่อปกป้องชาร์ลส์ โรเบิร์ตโดย József Molnár ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1330 Nov 9

อาณาเขตของ Wallachia กลายเป็นอิสระ

Posada, Romania
ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1330 พระเจ้าชาร์ลส์ทรงเริ่มการเดินทางทางทหารเพื่อต่อต้านบาซารับที่ 1 แห่งวัลลาเคียซึ่งพยายามกำจัดอำนาจอธิปไตยของพระองค์หลังจากยึดป้อมปราการของ Severin (ปัจจุบันคือ Drobeta-Turnu Severin ในโรมาเนีย) เขาปฏิเสธที่จะสร้างสันติภาพกับ Basarab และเดินทัพไปยัง Curtea de Argeș ซึ่งเป็นที่นั่งของ Basarabชาววัลลาเชียนใช้อุบายแผดเผาแผ่นดิน บีบให้ชาร์ลส์ยอมสงบศึกกับบาซารับและถอนทหารออกจากวัลลาเชียในขณะที่กองทหารของราชวงศ์กำลังเดินทัพผ่านทางแคบๆ ข้ามคาร์เพเทียนทางตอนใต้ในวันที่ 9 พฤศจิกายน กองทัพวัลลาเชียนขนาดเล็กซึ่งมีทหารม้าและพลธนูเดินเท้า รวมทั้งชาวนาท้องถิ่นสามารถซุ่มโจมตีและเอาชนะกองทัพฮังการีที่มีกำลังแข็งแกร่ง 30,000 นายได้ในอีกสี่วันต่อมา กองทัพของราชวงศ์ก็ถูกทำลายชาร์ลส์สามารถหลบหนีจากสนามรบได้หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้ากับอัศวินคนหนึ่งของเขา Desiderius Hédervári ซึ่งสละชีวิตเพื่อให้กษัตริย์หลบหนีชาร์ลส์ไม่ได้พยายามรุกรานวัลลาเชียครั้งใหม่ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นอาณาเขตอิสระ
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Tue May 24 2022