Kingdom of Hungary Late Medieval

การต่อสู้ของ Capua
กองทัพฮังการีและพันธมิตร ศตวรรษที่ 14 ©Angus McBride
1348 Jan 11

การต่อสู้ของ Capua

Capua, Province of Caserta, Ca
การรบแห่งคาปัวเป็นการต่อสู้ระหว่างวันที่ 11–15 มกราคม ค.ศ. 1348 ระหว่างกองทหารของพระเจ้าหลุยส์ที่ 1 แห่งฮังการีและกองกำลังของราชอาณาจักรเนเปิลส์ ในระหว่างการรุกรานเนเปิลส์ของอดีตหลังจากการล่มสลาย ทหารรับจ้างชาวเนเปิลเริ่มหลบหนีจาก Capua ทำให้ผู้บัญชาการของ Capua ต้องยอมจำนนหลายวันต่อมา ราชินีโจนล่องเรือไปยังโพรวองซ์ ตามด้วยพระสวามีต่อมาอาณาจักรเนเปิลส์ตกเป็นของกษัตริย์หลุยส์
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Wed Jun 01 2022