Kingdom of Goryeo

สงครามโครยอ-คิตันครั้งที่สอง
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1010 Jan 1 - 1011 Jan 1

สงครามโครยอ-คิตันครั้งที่สอง

Kaesong, North Korea
เมื่อพระเจ้า Seongjong สิ้นพระชนม์ในปี 997 ราชวงศ์เหลียวได้ลงทุนให้ Wang Song ผู้สืบทอดตำแหน่งเป็นกษัตริย์แห่ง Goryeo (King Mokjong, r. 997-1009)ในปี 1009 เขาถูกลอบสังหารโดยกองกำลังของนายพล Gang Joใช้มันเป็นข้ออ้าง Liao โจมตี Goryeo ในปีถัดไปพวกเขาแพ้ในศึกแรกแต่ชนะในครั้งที่สอง และกังโจถูกจับและสังหารราชวงศ์เหลียวเข้ายึดครองและเผาเมืองหลวงโครยอ แกซอง แต่กษัตริย์โครยอได้หลบหนีไปยังนาจูแล้วกองทหารเหลียวถอนตัวออกไป หลังจากนั้นโครยอสัญญาว่าจะยืนยันความสัมพันธ์เมืองขึ้นกับราชวงศ์เหลียวอีกครั้งไม่สามารถตั้งหลักได้และเพื่อหลีกเลี่ยงการตีโต้โดยกองทัพ Groyeo ที่จัดกลุ่มใหม่ได้ กองกำลัง Liao จึงถอนตัวออกไปหลังจากนั้นกษัตริย์ Goryeo ฟ้องขอสันติภาพ แต่จักรพรรดิ Liao เรียกร้องให้เขามาด้วยตนเองและยกพื้นที่ชายแดนสำคัญให้ด้วยราชสำนักโครยอปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว ส่งผลให้ทั้งสองประเทศเป็นศัตรูกันมานานนับทศวรรษ ในระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายเสริมกำลังที่พรมแดนเพื่อเตรียมทำสงครามLiao โจมตี Goryeo ในปี 1,015, 1,016 และ 1,017 แต่ผลลัพธ์ไม่แน่นอน
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sat Jun 25 2022