History of the Soviet Union

Play button
1968 Jan 5 - 1963 Aug 21

ปราก ฤดูใบไม้ผลิ

Czech Republic
ฤดูใบไม้ผลิปรากเป็นช่วงเวลาของการเปิดเสรีทางการเมืองและการประท้วงครั้งใหญ่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวะเกียเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2511 เมื่อนักปฏิรูป Alexander Dubček ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเชโกสโลวาเกีย (KSČ) และดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2511 เมื่อสหภาพโซเวียตและสมาชิกสนธิสัญญาวอร์ซอส่วนใหญ่รุกรานประเทศเพื่อระงับการปฏิรูปการปฏิรูปปรากสปริงเป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดของ Dubček ที่จะให้สิทธิเพิ่มเติมแก่พลเมืองของเชโกสโลวะเกียในการดำเนินการกระจายอำนาจบางส่วนทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยเสรีภาพที่ได้รับรวมถึงการคลายข้อจำกัดด้านสื่อ การพูด และการเดินทางหลังจากการหารือระดับชาติเกี่ยวกับการแบ่งประเทศออกเป็นสหพันธรัฐของสามสาธารณรัฐ ได้แก่ โบฮีเมีย โมราเวีย-ซิลีเซีย และสโลวะเกีย Dubček ได้ดูแลการตัดสินใจแยกออกเป็นสองส่วน ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเช็กและสาธารณรัฐสังคมนิยมสโลวักสหพันธ์คู่นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการเพียงอย่างเดียวที่รอดพ้นจากการรุกราน
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sat Dec 31 2022