History of the Soviet Union

การปฏิรูปเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต พ.ศ. 2516
Alexei Kosygin (ขวา) จับมือกับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์โรมาเนีย Nicolae Ceaușescu เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1973 Jan 1

การปฏิรูปเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต พ.ศ. 2516

Russia
การปฏิรูปเศรษฐกิจของโซเวียตในปี 1973 เป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ริเริ่มโดย Alexei Kosygin ประธานสภารัฐมนตรีในช่วงที่เลโอนิด เบรจเนฟปกครองสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (สหภาพโซเวียต) เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตเริ่มซบเซานักประวัติศาสตร์บางคนเรียกช่วงเวลานี้ว่ายุคแห่งความซบเซาหลังจากการปฏิรูปที่ล้มเหลวในปี 1965 Kosygin ได้เริ่มการปฏิรูปอีกครั้งในปี 1973 เพื่อเพิ่มอำนาจและหน้าที่ของนักวางแผนระดับภูมิภาคโดยการจัดตั้งสมาคมการปฏิรูปไม่เคยถูกนำไปใช้อย่างสมบูรณ์ และสมาชิกของผู้นำโซเวียตบ่นว่าการปฏิรูปยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาของการปฏิรูปในปี 1979การปฏิรูปมีผลข้างเคียงจากการลดทอนอำนาจของนักวางแผนระดับภูมิภาคที่มีต่อนโยบายอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นภายในปี 1981 ประมาณครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรมโซเวียตได้รวมเข้าเป็นสมาคมโดยมีองค์กรสมาชิกโดยเฉลี่ย 4 แห่งในแต่ละสมาคมปัญหาคือสมาคมมักจะมีสมาชิกกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ แคว้นปกครองตนเอง และแม้แต่สาธารณรัฐ ซึ่งทำให้การวางแผนการแปลของคณะกรรมการวางแผนแห่งรัฐซ้ำเติมสมาคมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตซับซ้อนยิ่งขึ้นสมาคมหลายแห่งเพิ่มการผลิตระหว่างองค์กรสมาชิก เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ Gor'kii ในเลนินกราด ซึ่งใช้เป็น "ตัวอย่างต้นแบบ" โดยคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต (CPSU) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีและ องค์การพรรคหลักที่เป็นเอกภาพ (PPO)โรงงาน Gor'kii ไม่ได้มีปัญหาเดียวกันกับสมาคมอื่น เนื่องจากสมาชิกทั้งหมดตั้งอยู่ในเมืองเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกับ PPO จะตึงเครียดมากขึ้นหากสมาคมมีสมาชิกในพื้นที่กว้างการปฏิรูปมีผลขัดขวางการจัดสรรทรัพยากรแบบดั้งเดิมของ CPSU ระหว่างหน่วยงานภาคพื้นดินและภาคอุตสาหกรรมKommunist หนังสือพิมพ์โซเวียตสังเกตว่า PPO ที่ดูแลสมาคมกับสมาชิกในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างมักจะขาดการติดต่อกับพรรคท้องถิ่นและองค์กรโรงงาน ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า