History of Canada

การลงคะแนนเสียงของผู้หญิง
Nellie McClung (พ.ศ. 2416-2494) เป็นนักสตรีนิยม นักการเมือง นักเขียน และนักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวแคนาดาเธอเป็นสมาชิกของ The Famous Five ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1917 Jan 1

การลงคะแนนเสียงของผู้หญิง

Canada
เมื่อก่อตั้งประเทศแคนาดา ผู้หญิงไม่สามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลางได้ผู้หญิงมีคะแนนเสียงในท้องถิ่นในบางจังหวัด เช่นเดียวกับในแคนาดาตะวันตกตั้งแต่ปี 1850 ซึ่งผู้หญิงที่เป็นเจ้าของที่ดินสามารถลงคะแนนให้ผู้ดูแลโรงเรียนได้เมื่อถึงปี พ.ศ. 2443 จังหวัดอื่นๆ ได้นำบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกันมาใช้ และในปี พ.ศ. 2459 รัฐแมนิโทบาเป็นผู้นำในการขยายการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของสตรีอย่างเต็มที่ผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันพร้อมกันให้การสนับสนุนขบวนการห้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในออนแทรีโอและจังหวัดทางตะวันตกพระราชบัญญัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางทหารปี 1917 ให้การลงคะแนนเสียงแก่สตรีชาวอังกฤษที่เป็นม่ายสงครามหรือมีบุตรชายหรือสามีที่รับใช้ในต่างประเทศนายกรัฐมนตรีสหภาพแรงงานบอร์เดนให้คำมั่นระหว่างการรณรงค์ในปี พ.ศ. 2460 ที่จะให้สิทธิสตรีเท่าเทียมกันหลังจากได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย เขาได้ออกกฎหมายในปี 1918 เพื่อขยายแฟรนไชส์ไปยังผู้หญิงสิ่งนี้ผ่านไปโดยไม่มีการแบ่งแยก แต่ไม่ได้นำไปใช้กับการเลือกตั้งระดับจังหวัดและเทศบาลของควิเบกผู้หญิงในควิเบกได้รับคะแนนเสียงเต็มที่ในปี 2483 ผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกเข้าสู่รัฐสภาคือแอกเนส แมคเฟลแห่งออนแทรีโอในปี 2464
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า