กบฏโพกผ้าเหลือง

กบฏโพกผ้าเหลือง

Han Dynasty

กบฏโพกผ้าเหลือง
Yellow Turban Rebellion ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
184 Jan 1

กบฏโพกผ้าเหลือง

China
หลังจากหลายปีของการปกครองส่วนกลางที่อ่อนแอและการคอร์รัปชั่นที่เพิ่มมากขึ้นภายในรัฐบาล การกบฏของชาวนาครั้งใหญ่ก็ปะทุขึ้นรู้จักกันในชื่อกบฏโพกผ้าเหลือง มันคุกคามเมืองหลวงของจักรวรรดิที่ลั่วหยาง แต่ในที่สุดฮั่นก็ปราบกบฏได้

Ask Herodotus

herodotus-image

ถามคำถามที่นี่HistoryMaps Shop

Heroes of the American Revolution Painting

Explore the rich history of the American Revolution through this captivating painting of the Continental Army. Perfect for history enthusiasts and art collectors, this piece brings to life the bravery and struggles of early American soldiers.

อัปเดตล่าสุด: Invalid Date

Support HM Project

มีหลายวิธีในการช่วยสนับสนุนโครงการ HistoryMaps
New & Updated