Genpei War

ขั้นตอนสุดท้าย
การต่อสู้ของยาชิมะในสงครามเก็นเป ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1185 Mar 22

ขั้นตอนสุดท้าย

Takamatsu, Kagawa, Japan
เมื่อกองกำลังมินาโมโตะที่เป็นเอกภาพออกจากเกียวโต ไทระก็เริ่มรวมตำแหน่งของตนที่ไซต์หลายแห่งในและรอบๆ ทะเลใน ซึ่งเป็นดินแดนบ้านเกิดของบรรพบุรุษหลังจากมาถึงอ่าวซึบากิในจังหวัดอาวะโยชิสึเนะบุกเข้าไปในจังหวัดซานุกิตลอดทั้งคืน ไปถึงอ่าวที่มีพระราชวังอิมพีเรียลที่ยาชิมะ และบ้านเรือนในมูเระและทาคามัตสึพวกไทระคาดว่าจะมีการโจมตีทางเรือ ดังนั้น โยชิสึเนะจึงจุดกองไฟที่ชิโกกุ โดยเน้นไปที่ด้านหลังของพวกเขา เพื่อหลอกให้ไทระเชื่อว่ามีกองกำลังขนาดใหญ่กำลังเข้ามาใกล้บนบกพวกเขาละทิ้งพระราชวังและขึ้นเรือพร้อมกับจักรพรรดิอันโตกุและเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของจักรพรรดิกองเรือไทระส่วนใหญ่หนีไปที่ดันโนะอุระมินาโมโตะได้รับชัยชนะและกลุ่มอื่น ๆ อีกมากมายให้การสนับสนุนพวกเขาและการจัดหาเรือของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า