Chinese Civil War

เหตุการณ์วันที่ 15 ก.ย
หวัง จิงเหว่ย และ เจียง ไคเช็ค ในปี 2469 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1927 Jul 15

เหตุการณ์วันที่ 15 ก.ย

Wuhan, Hubei, China

เหตุการณ์ 15 กรกฎาคม เกิดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 หลังจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในแนวร่วมระหว่างรัฐบาล KMT ในหวู่ฮั่นและ CCP และภายใต้แรงกดดันจากรัฐบาลชาตินิยมคู่แข่งที่นำโดยเจียงไคเช็คในนานกิง ผู้นำหวู่ฮั่น หวังจิงเหว่ย สั่งกวาดล้าง ของคอมมิวนิสต์จากรัฐบาลของเขาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2470

HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Wed Mar 15 2023