Byzantine Empire Doukid dynasty

รัชสมัยของ Romanos IV Diogenes
Alp Arslan ทำให้จักรพรรดิโรมันที่ 4 อับอายขายหน้าจากภาพประกอบการแปลภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 15 ของ De Casibus Virorum Illustrium ของ Boccaccio ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1068 Jan 1

รัชสมัยของ Romanos IV Diogenes

İstanbul, Turkey
Romanos IV Diogenes หรือที่รู้จักกันในชื่อ Romanus IV เป็นสมาชิกของชนชั้นสูงทางทหารของ Byzantine ซึ่งหลังจากแต่งงานกับจักรพรรดินีหม้าย Eudokia Makrembolitissa เขาก็ได้รับการสวมมงกุฎเป็นจักรพรรดิ Byzantine และครองราชย์ตั้งแต่ปี 1068 ถึง 1071 ในรัชสมัยของพระองค์ เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะหยุด การลดลงของกองทัพไบแซนไทน์และเพื่อหยุดการรุกรานของตุรกีในจักรวรรดิไบแซนไทน์ แต่ในปี 1071 เขาถูกจับและกองทัพของเขาถูกส่งไปที่สมรภูมิมันซิเคิร์ตในขณะที่ยังเป็นเชลยอยู่ เขาถูกโค่นอำนาจในวังรัฐประหาร และเมื่อได้รับการปล่อยตัว เขาก็พ่ายแพ้อย่างรวดเร็วและถูกกักขังโดยสมาชิกในครอบครัว Doukasในปี ค.ศ. 1072 เขาตาบอดและถูกส่งไปยังวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งเขาเสียชีวิตจากพิษบาดแผล
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Mon May 02 2022