Byzantine Empire Nicaean Latin Wars

Första konflikterna mellan latiner och grekiska stater
©Angus McBride
1205 Mar 19

Första konflikterna mellan latiner och grekiska stater

Edremit, Balıkesir, Turkey
Slaget vid Adramyttion inträffade den 19 mars 1205 mellan de latinska korsfararna och det bysantinska grekiska riket Nicaea, ett av de kungadömen som grundades efter Konstantinopels fall till det fjärde korståget 1204. Det resulterade i en omfattande seger för latinerna.Det finns två berättelser om striden, en av Geoffrey de Villehardouin och den andra av Nicetas Choniates, som skiljer sig markant.
HistoryMaps Shop

Besök butiken


Last Updated: Fri Aug 19 2022