Byzantine Empire Nicaean Latin Wars

Slaget vid Serres
Slaget vid Serres ©Angus McBride
1205 Jun 1

Slaget vid Serres

Serres, Greece
Efter den fantastiska segern i slaget vid Adrianopel (1205) fick bulgarerna kontroll över större delen av Thrakien utom flera större städer som kejsar Kaloyan ville inta.I juni 1205 flyttade han teatern för de militära aktionerna i sydväst mot Boniface Montferrats domäner, kungen av Thessalonika och det latinska imperiets vasall.Den första staden på vägen till den bulgariska armén var Serres.Korsfararna försökte slå tillbaka i närheten av staden, men efter att befälhavaren Hugues de Colignys död besegrades och var tvungna att dra sig tillbaka till staden men under sin reträtt gick de bulgariska trupperna också in i Serres.De återstående latinerna under befäl av Guillaume d'Arles belägrades i citadellet.I de förhandlingar som följde gick Kaloyan med på att ge dem ett säkert uppförande till den bulgarisk- ungerska gränsen.Men när garnisonen kapitulerade dödades riddarna medan det vanliga folket skonades.
HistoryMaps Shop

Besök butiken


Last Updated: Sun Sep 24 2023