Voyages of Ferdinand Magellan

Muiterij
Muiterij ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1520 Mar 30

Muiterij

Puerto San Julian, Argentina
Na drie maanden zoeken (inclusief een valse start in de monding van Río de la Plata), dwongen de weersomstandigheden de vloot om hun zoektocht te staken om de winter af te wachten.Ze vonden een beschutte natuurlijke haven in de haven van Saint Julian en bleven daar vijf maanden.Kort na de landing op St. Julian was er een poging tot muiterij onder leiding van de Spaanse kapiteins Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada en Luis de Mendoza.Magellan slaagde er ternauwernood in de muiterij te onderdrukken, ondanks dat hij op een gegeven moment de controle over drie van zijn vijf schepen aan de muiters verloor.Mendoza werd tijdens het conflict gedood en Magellan veroordeelde Quesada en Cartagena respectievelijk tot onthoofding en marooning.Samenzweerders op een lager niveau werden gedwongen om tijdens de winter dwangarbeid in kettingen te verrichten, maar werden later vrijgelaten.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sat Jun 25 2022