Thirty Years War

1600 Jan 1

Proloog

Central Europe
De protestantse Reformatie begon in 1517, maar de effecten ervan zouden veel langer duren.Het gezag van de katholieke kerk in Europa stond voor het eerst sinds lange tijd ter discussie en het continent verdeelde zich in katholieken en protestanten.Terwijl sommige landen duidelijker protestant waren, zoals Engeland en Nederland , en andere onwankelbaar katholiek bleven, zoalsSpanje , werden weer andere gekenmerkt door acute interne verdeeldheid.De Reformatie van Martin Luther verdeelde de Duitse prinsen scherp binnen het Heilige Roomse Rijk , wat leidde tot een conflict tussen de katholieke Habsburgse keizers en de prinsen (voornamelijk in het noordelijke deel van het rijk) die het lutherse protestantisme overnamen.Dit leidde tot verschillende conflicten die eindigden met de Vrede van Augsburg (1555), die het principe van cuius regio, eius religio (wie regeert, zijn religie) vaststelde binnen het Heilige Roomse Rijk.Volgens de voorwaarden van de Vrede van Augsburg deed de Heilige Roomse keizer afstand van het recht om één enkele religie in het hele "rijk" af te dwingen en kon elke prins kiezen tussen het vestigen van het katholicisme of het lutheranisme in de landen onder zijn eigen controle.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun