Russian conquest of Central Asia

Syr Darja
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1817 Jan 1

Syr Darja

Syr Darya, Kazakhstan
Zuidwaarts vanaf de Siberische linie was de voor de hand liggende volgende stap een rij forten langs de Syr Darya oostwaarts vanaf het Aralmeer.Dit bracht Rusland in conflict met de Khan van Kokand.In het begin van de 19e eeuw begon Kokand zich vanuit de Ferghana-vallei in noordwestelijke richting uit te breiden.Rond 1814 namen ze Hazrat-i-Turkestan in op de Syr Darya en rond 1817 bouwden ze Ak-Mechet ('Witte Moskee') verder stroomafwaarts, evenals kleinere forten aan beide zijden van Ak-Mechet.Het gebied werd geregeerd door de Beg van Ak Mechet die de lokale Kazachen belastte die langs de rivier overwinterden en onlangs de Karakalpaks naar het zuiden hadden verdreven.In vredestijd had Ak-Mechet een garnizoen van 50 en Julek 40. De Khan van Khiva had een zwak fort op het lagere deel van de rivier.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Dec 28 2022