Peloponnesian War

Oorlog eindigt
De Spartaanse generaal Lysander laat de muren van Athene in 404 BCE slopen, als gevolg van de Atheense nederlaag in de Peloponnesische Oorlog. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
404 BCE Jan 1

Oorlog eindigt

Athens, Greece
Geconfronteerd met honger en ziekte als gevolg van de langdurige belegering, gaf Athene zich in 404 vGT over, en al snel gaven zijn bondgenoten zich ook over.De democraten op Samos, loyaal tot het bittere einde, hielden het iets langer vol en mochten met hun leven vluchten.De overgave ontnam Athene zijn muren, zijn vloot en al zijn overzeese bezittingen.Korinthe en Thebe eisten dat Athene zou worden vernietigd en dat al zijn burgers tot slaaf zouden worden gemaakt.De Spartanen kondigden echter hun weigering aan om een ​​stad te vernietigen die een goede dienst had bewezen in een tijd van het grootste gevaar voor Griekenland, en namen Athene op in hun eigen systeem.Athene zou "dezelfde vrienden en vijanden hebben" als Sparta.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Thu Feb 01 2024