Peloponnesian War

Slag bij Cyzicus
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
410 BCE Jan 1

Slag bij Cyzicus

Cyzicus
Alcibiades haalde de Atheense vloot over om de Spartanen aan te vallen in de slag bij Cyzicus in 410. In de slag vernietigden de Atheners de Spartaanse vloot en slaagden erin de financiële basis van het Atheense rijk te herstellen.Tussen 410 en 406 behaalde Athene een aaneengesloten reeks overwinningen en heroverde uiteindelijk grote delen van zijn rijk.Dit alles was voor een groot deel te danken aan Alcibiades.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun